top of page
20210517_090530.jpg

LAADUKASTA
TYHY-PALVELUA

MITEN GREEN CARE NÄKYY ASIAKKAALLE?

Olemme sitoutuneet Green Care Luontovoiman laatumerkkiin. Tutustu, miten se konkreettisesti näkyy toiminnassamme.

Tavoitteellisuus:
Palvelumme suunnitellaan vastaamaan asiakkaiden tarpeita ja tavoitteita. Asiakkaan tavoitteet ja toiveet kartoitetaan ennen tapahtumaa, ja tavoitteiden toteutumista reflektoidaan viimeistään loppukeskustelussa.

Ammatillisuus:
Asiantuntijamme ovat opetusalan ammattilaisia, joilla on kokemusta myös erityisryhmien opetuksesta. Työtämme ohjaa positiivisen pedagogiikan ja hyvän huomaamisen arvomaailma. Meille on erityisen tärkeää, että jokainen ihminen tulee kohdatuksi ja arvostetuksi sellaisena kuin on. Jokainen osallistuja voi tuntea olonsa turvalliseksi ohjauksessamme. 

Vastuullisuus:

Noudatamme hyvää eettistä toimintamallia, joka tekee toiminnasta turvallista kaikille osallistujille. Huolehdimme, että toimintamme tukee luonnon hyvinvointia ja eliöstön säilymistä ja monimuotoisuutta. Luontoa muokataan mahdollisimman vähän. Ylläpidämme perinneniittyjä sekä ihmisten että eri hyönteisten iloksi. Missään tilallamme ei käytetä kemiallisia torjunta-aineita.


Käytämme rakennetussa ympäristössämme luontoystävällisiä materiaaleja ja maaleja. Suosimme kierrätysmateriaaleja sekä rakennetussa ympäristössä että perinnekäsityöpajojen materiaaleissa.

Tuomme viestinnässämme esiin yhteiskunnallisesti merkittäviä teemoja luonnon ja ihmisten hyvinvoinnin välisestä yhteydestä ekopsykologiseen tutkimukseen nojaten.


Luontoperustaisuus:
Kaikkeen toimintaan liittyy luontokokemus ja ohjauksen avulla luontokokemuksen tarjoamien eri ulottuvuuksien tiedostaminen. Tilamme tarjoaa monipuolisen luontokokemuksen peltojen ympäröimässä perinnemaatilamaisemassa: joen varrella, perinneniityllä sekä joenvarren kosteikossa lehtipuiden katveessa. 


Lisäksi asiantuntijoidemme tarjoamia ohjauksia voidaan viedä asiakkaan toivomaan luontokohteeseen, esimerkiksi toimistotilojen läheisyyteen. Mikäli asiakas toivoo työpajat toteutettavaksi sisätiloissa, myös silloin voimme hyödyntää luonnonelementtien hyvinvointia tukevia vaikutuksia esim. äänien, tuoksujen ja materiaalien avulla.


Sekä luontokylvyissä että käsityöpajoissa osallistujan luontosuhdetta pyritään vahvistamaan harjoitteiden lisäksi teoriatiedolla luonnon hyvinvointivaikutuksista sekä luonnon rinnalla elämisen juuristamme. Tutkitusti osallistujat kokevat luonnon hyvinvointivaikutukset vahvemmin, mikäli ne tiedostetaan teorian tasolla.

Kokemuksellisuus:

Elämyksellisyys ja kokemuksellisuus kuuluvat olennaisesti tarjoamiimme palveluihin. Tarjoamme asiakkaille mahdollisuuden palata juurilleen, mihin nykyihmisellä ei ole välttämättä omassa arjessaan pääsyä. Toiminta rakennetaan asiakasryhmän toiveiden ja tavoitteiden mukaan aktivoivaksi tai rauhoittavaksi. Luonto tukee ohjauksen avulla kaikkia tavoitteita.

Osallisuus:

Arvoihimme kuuluu, että jokainen saa tulla tapahtumiimme omana itsenään. Meille on tärkeää luoda tilaisuuksiin turvallinen ilmapiiri, jossa jokainen kokee olonsa turvalliseksi. 


Pyrimme ohjauksessamme tuomaan esiin, että jokainen voi olla tilaisuuksissa haluamallaan tavalla ja oman “päivän kunnon” sanelememana. Autamme yksilöitä kuuntelemaan itseään ja asettamaan itselleen tavoitteet oman tarpeensa mukaisesti. Tuemme ohjatulla toiminnalla osallistujia löytämään yhteyden itseensä, muuhun ryhmään ja ympäröivään luontoon.

bottom of page