IMG_20191206_122030.jpg

ANTTI ASTIKAINEN

Käsillä tekeminen on minulle tapa elää. Materiaalien muovaaminen eri metodein on minulle meditaatiota, tapa kanavoida luovuutta, toisinaan myös luovaa hulluutta.

Luontosuhteeni on ollut aina vahva. Elämä maalla Kihin Tilalla rakennuksia laittaen sekä kasveja ja omaa jälkikasvua hoivaten on itselleni tärkeää henkistä ravintoa. Elämme täyteläistä perhearkea, ja aktiivinen elämäntapa on myös osa kasvatusfilosofiaani. Toimin myös peruskoulun käsityönopettajana.


Vahvuuteni on ihmisten kohtaaminen tasa-arvoisesti. Minulle on myös tärkeää tuoda kohtaamisiin iloa ja kepeyttä.

Koulutus:
KM, Turun yliopisto
pääaine kasvatustiede, sivuaineet käsityökasvatus,
kuvataide ja muotoilu

Opetushallinnon tutkinto, Opetushallitus