top of page

GREEN CARE
-SERTIFIKAATTI

Olemme sitoutuneet toiminnassamme Green Care Luontovoiman laatukriteereihin.

Green Care -palveluntuottajina tunnemme Green Care -palvelun edellytykset, joita ovat tavoitteellisuus, ammatillisuus ja vastuullisuus. Lisäksi kaikki palvelumme ovat luontolähtöisiä, kokemuksellisia ja osallistavia. Olemme lisäksi sitoutuneet myös asiakaslähtöisyyteen, turvallisuuteen ja Green Care Finland ry:n eettisiin ohjeisiin.


Kehitämme toimintaamme aktiivisesti asiakkailta saadun palautteen mukaisesti. Laadun tarkkailuumme kuuluu myös palvelun vaikuttavuuden arviointia suhteessa asiakkaan tarpeisiin ja tavoitteisiin.

20210915_190431.jpg
Green Care -sertifikaatti: About

MITEN GREEN CARE -LAATUMERKKI NÄKYY ASIAKKAALLE?

Tavoitteellisuus:
Palvelumme suunnitellaan vastaamaan asiakkaiden tarpeita ja tavoitteita. Asiakkaan tavoitteet ja toiveet kartoitetaan ennen tapahtumaa, ja tavoitteiden toteutumista reflektoidaan viimeistään loppukeskustelussa.

Ammatillisuus:
Asiantuntijamme ovat opetusalan ammattilaisia, joilla on kokemusta myös erityisryhmien opetuksesta. Työtämme ohjaa positiivisen pedagogiikan ja hyvän huomaamisen arvomaailma. Meille on erityisen tärkeää, että jokainen ihminen tulee kohdatuksi ja arvostetuksi sellaisena kuin on. Jokainen osallistuja voi tuntea olonsa turvalliseksi ohjauksessamme. 

Vastuullisuus:

Noudatamme hyvää eettistä toimintamallia, joka tekee toiminnasta turvallista kaikille osallistujille. Huolehdimme, että toimintamme tukee luonnon hyvinvointia ja eliöstön säilymistä ja monimuotoisuutta. Luontoa muokataan mahdollisimman vähän. Ylläpidämme Kihin Tilalla perinneniittyjä sekä ihmisten että eri hyönteisten iloksi. Missään tilallamme ei käytetä kemiallisia torjunta-aineita.


Käytämme rakennetussa ympäristössämme luontoystävällisiä materiaaleja ja maaleja. Suosimme kierrätysmateriaaleja sekä rakennetussa ympäristössä että perinnekäsityöpajojen materiaaleissa.

Tuomme viestinnässämme esiin yhteiskunnallisesti merkittäviä teemoja luonnon ja ihmisten hyvinvoinnin välisestä yhteydestä ekopsykologiseen tutkimukseen nojaten.

Luontoperustaisuus:
Kaikkeen toimintaan liittyy luontokokemus ja ohjauksen avulla luontokokemuksen tarjoamien eri ulottuvuuksien tiedostaminen. Kihin Tila tarjoaa monipuolisen luontokokemuksen peltojen ympäröimässä perinnemaatilamaisemassa: joen varrella, perinneniityllä sekä joenvarren kosteikossa lehtipuiden katveessa. 


Lisäksi asiantuntijoidemme tarjoamia ohjauksia voidaan viedä asiakkaan toivomaan luontokohteeseen, esimerkiksi toimistotilojen läheisyyteen. Mikäli asiakas toivoo työpajat toteutettavaksi sisätiloissa, myös silloin voimme hyödyntää luonnonelementtien hyvinvointia tukevia vaikutuksia esim. äänien, tuoksujen ja materiaalien avulla.

Sekä luontokylvyissä että käsityöpajoissa osallistujan luontosuhdetta pyritään vahvistamaan harjoitteiden lisäksi teoriatiedolla luonnon hyvinvointivaikutuksista sekä luonnon rinnalla elämisen juuristamme. Tutkitusti osallistujat kokevat luonnon hyvinvointivaikutukset vahvemmin, mikäli ne tiedostetaan teorian tasolla.

Kokemuksellisuus:

Elämyksellisyys ja kokemuksellisuus kuuluvat olennaisesti tarjoamiimme palveluihin. Tarjoamme asiakkaille mahdollisuuden palata juurilleen, mihin nykyihmisellä ei ole välttämättä omassa arjessaan pääsyä. Toiminta rakennetaan asiakasryhmän toiveiden ja tavoitteiden mukaan esimerkiksi aktivoivaksi, ryhmähenkeä kohottavaksi tai rentouttavaksi. Luonto tukee ohjauksen avulla kaikkia tavoitteita.

Osallisuus:

Arvoihimme kuuluu, että jokainen saa tulla tapahtumiimme omana itsenään. Meille on tärkeää luoda tilaisuuksiin turvallinen ilmapiiri, jossa jokainen kokee olonsa turvalliseksi. 


Pyrimme ohjauksessamme tuomaan esiin, että jokainen voi olla tilaisuuksissa haluamallaan tavalla ja oman “päivän kunnon" sanelememana. Autamme yksilöitä kuuntelemaan itseään ja asettamaan itselleen tavoitteet oman tarpeensa mukaisesti. Tuemme ohjatulla toiminnalla osallistujia löytämään yhteyden itseensä, muuhun ryhmään ja ympäröivään luontoon.

Green Care -sertifikaatti: About
bottom of page